Tagozataink

A hozzánk beiratkozó gyerekeknek az alábbiakat kínáljuk:

 

Az általános tantervű oktatást azoknak ajánljuk, akiknek a szülei még nem szeretnének tagozatot választani gyermeküknek. Itt magasabb az óraszám a gyerekek által kedvelt készségtárgyakból (ének, technika, rajz). Az ide beiratkozó tanulók 4. osztálytól választásuk szerint tanulhatnak német vagy angol nyelvet, és lehetőségük nyílik arra, hogy heti 1 órában első osztálytól informatikát tanuljanak.

 

testnevelés tagozatot választó gyerekeknek minden nap van testnevelésórájuk, a követelmények magasabb szintűek, mint a nem emelt szintű oktatásban részesülők esetében. A tesis gyerekek egészségesebb testi fejlődésűek, ellenállóbbak a betegségekkel szemben, fizikai és szellemi terhelhetőségük jobb. Német vagy angol nyelvet tanulhatnak 1. osztálytól.

 

Német nemzetiségi nyelvoktatás az első évfolyamtól kezdődően heti 5 órában folyik . A gyerekek a német nyelv intenzív tanulása mellett megismerkednek a nemzetiségi hagyományokkal, részt vesznek nemzetiségi programokon.

 

Az emelt szintű angol nyelvoktatás során az első évfolyamtól heti 5 órában tanulhatják a gyerekek az angol nyelvet. A játékos, kommunikatív nyelvoktatásra helyezzük a hangsúlyt. Rengeteg játékkal, dallal, mondókával tanítjuk és szerettetjük meg a nyelvet. A nyílt napok és a visszajelzések azt mutatják, hogy a szülők igen jó véleménnyel vannak az eddigi eredményekről. A gyerekek lelkesedése és ügyessége is igazolja, hogy érdemes a nyelvoktatást ilyen korán kezdeni.